ОБУЩА̀РНИЧКА

ОБУЩА̀РНИЧКА ж. Умал. от обущарница. Късно е вече да променям занаята си. Но дай ми едно ъгълче, да си отворя една обущарничка — да кърпя обущата на работниците. Й. Йовков, ОЧ, 160. Обущарничката му се помещаваше в една ниска дъсчена барачка някъде между улиците "Кон‑

стантин Стоилов" и "Искър". Кр. Григоров, Р, 15. Две години Диньо чиракува в града. Ибришима тъкмеше да му отвори една обущарничка пред къщи, та да види някой лев през зимата. Г. Караславов, Избр. съч. I, 198.

Списък на думите по буква