ОБУЩА̀РСТВО

ОБУЩА̀РСТВО, мн. няма, ср. Занаят, поминък на обущар. По мешинената му престилка и по ръцете му,.., аз разбрах, че и днес си работи обущарството. Ив. Вазов,у Съч. IХ, 17. Той не искаше вече да работи занаята си. С обущарство вече не можел да ни прехранва. Д. Немиров, КБМ, кн. 1, 9. Иначе аз учих известно време за естраден певец, дипломирах се като геолог, а цял живот ще мечтая да се занимавам с обущарство. С. Трайков, М, 50. Кожарското производство се занимава с преработване на животински кожи за най-различни цели — главно за нуждите на обущарството,.., както и за различни технически цели. Ст. Младенов и др., ОТК, 3. Много са и техникумите с други специалности,.., дървопреработване, обущарство. ВН, 1960, бр. 2743, 2.

Списък на думите по буква