ОБУ̀ЩВА

ОБУ̀ЩВА само мн. Остар. и диал. Обуща. Сватба по села почва в четвъртък,.., отхождат у момини, съдружени от мъжие, кои носят обущва и ся зоват обущари. Г. С. Раковски, П I, 107.

Списък на думите по буква