ОБХВА̀НА

ОБХВА̀НА. Вж. обхващам.

Списък на думите по буква