ОБХВА̀Т

ОБХВА̀Т, мн. няма, м. 1. Пространство, обикн. с определени граници, в пределите на което се вмества, се върши, се движи нещо или се упражнява някакво въздействие. Малко по-удобно средство е надземната железница, но и нейният обхват е ограничен. П. Вежинов, ДМ, 35. В ранното средновековие градовете били съвсем незначителни и обикновено представлявали малки селища, групирани около замъците на светските или духовните феодали и се вмествали в обхвата на външните крепостни стени. А. Бешков и др., ИГ, 33. За първи път у нас се строи голям самоходен портален кран,.., който има обхват 29 метра и чието действие е комбинирано — отлепва готовите елементи, придвижва ги и ги товари. ВН, 1960, бр. 2808, 1.

2. Прен. Големината или количеството на това, което се обхваща от нещо; обем, кръг. С малки изключения сюжетно-тематичният обхват на излезлите през годината

книги за деца от предучилищна и ранната училищна възраст е затворен само в кръга на животинското царство. М. Наимович, ЛФ, 1956, бр. 48, 2. Той [Техническият институт в София] е научно учреждение с широк обхват от разностранни близки до нуждите на стопанството и живота проблеми и задачи. ВН, 1958, бр. 2081, 4. В проекта се предвижда обхватът на децата в детски домове да достигне 60 на сто с тенденция да расте. Това води до откриването на повече от двеста нови детски дома. ВН, 1961, 2. Общият обхват на застрахованите в село възлиза на 6 на сто, а в града — на 11 на сто. ВН, 1959, бр. 2522, 2.

3. Разг. Мярка, използвана в практиката за мерене дебелината на дървесно стъбло, равна на разстоянието, което се обхваща с широко разперени ръце. Тук-там се издигаха отделни великани-боабаби с дебели сиви стъбла, които достигаха до десет-петнадесет обхвата. Гр. Угаров, ПСЗ, 287. Наоколо се издигаха стари дъбове с мощни клони, с дебели дънери в три обхвата. М. Марчевски, ТС, 24. Три ръчни обхвата не стигаха да обгърнем широката липа. ВН, 959, бр. 2598, 4.

Списък на думите по буква