ОБХВА̀ТЕН

ОБХВА̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който има голям обхват (в 1 и 2 знач.). Там именно [в полето] разгръщали те [кърджалийските дружини] своите най-обхватни операции. В. Мутафчиева, КВ, 58. И наистина със своето доста обхватно художествено творчество Йовков изобрази най-добре именно този свят,..: света на българското село до Балканската война. Г. Константинов, ПР, 221. Неговата [на Стоян Бъчваров] човечност бе по-широка, по-богата, по-обхватна. Ив. Димов, АИДЖ, 94. Той [М. Кюпев] се справи с голяма лекота с голямата си и обхватна роля. БНТ, бр. 213-214, 3.

Списък на думите по буква