ОБХВА̀ТНОСТ

ОБХВА̀ТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на обхватен. "Злочеста Кръстинка" пък напомня "Ученик и благодетели" по широката си обхватност, с ученолюбието на някои от героите, със своя общ просветителски дух. Г. Константинов, ПР, 61. Роман с широка тематична обхватност.

Списък на думите по буква