ОБХВА̀ТЯ

ОБХВА̀ТЯ. Вж. обхватвам и обхватам.

Списък на думите по буква