ОБХВА̀ЩАНЕ

ОБХВА̀ЩАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обхващам и от обхващам се. Конфликтът у него [П. Вежинов] е резултат на едно широко обхващане на живота в неговите противоречия — външни и вътрешни. Лит. ХI кл, 340. Обхващане на по-широк кръг от запасни офицери.

Списък на думите по буква