ОБХО̀ДНО

ОБХО̀ДНО. Нареч. от обходен; чрез обход. Той [подпоручикът] прибра усмивката в триъгълника на мустачето и изведе обходно в градината хората си, всички с извадени оръжия. Д. Вълев, З, 149.

Списък на думите по буква