ОБХО̀ЖДАНЕ

ОБХО̀ЖДАНЕ ср. Отгл. същ. от обхождам и от обхождам се. Знаех, че обхождането на дузината къщи, разпръснати по баирите и около реката, ще трае дълго. Д. Казасов, ВП, 26. Едната група трябваше да отиде назад по брега, а другата — по пътя към фланга, за да попречат на едно такова допустимо обхождане. Кр. Велков, СБ, 123. Преди зараждането на българския туризъм,.., обхождането на нашата страна и високите планински възкачвания са били рисковани предприятия. П. Делирадев, В, 231. И най-незначителният жест, който правеше, бе с някаква осмисленост за красота. В движенията, в походката, в целия начин на обхождане имаше много вродена кокетност, без жената у личността на Будевска да бе кокетка. Ст. Грудев, АБ, 176.

Списък на думите по буква