ОБШЀТВАМ

ОБШЀТВАМ, ‑аш, несв.; обшѐтам, ‑аш, св., прех. Диал. Обхождам, изхождам много места или изцяло някакво просторно място; изшетвам, обшътвам. "Да би дал Бог колко киски, / колко киски на венецот, / толко града да обшеташ, / опет назад да се вратиш." Нар. пес., СбБрМ, 377. обшетвам се, обшетам се страд.

Списък на думите по буква