ОБШЀТВАНЕ

ОБШЀТВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от обшетвам и от обшетвам се; изшетване, обшътване.

Списък на думите по буква