ОБШЍВАНЕ

ОБШЍВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обшивам и от обшивам се. Специалните шевни машини са приспособени да извършват отделни бодове и технологически операции или група операции. Тези шевни машини са: двуиглени или многоиглени за оверлог,.., за пикиране, за обшиване. Н. Афлатарлиева и др., ТДО, 35. Борбата с тази мида се води по различен начин. Най-често дървените плавателни съдове се намазват с отровни бои или се насмоляват. Практикува се и обшиване с метални листове. В. Кънева-Абаджиева, ЧМ, 53.

Списък на думите по буква