ОБШЍВКА

ОБШЍВКА ж. 1. Направена чрез зашиване на гайтан, ширит, ивици от кожа, сърма, маниста и под. украса по краищата, по яката, по маншетите, покрай деколтето или джобовете, обикн. на дреха; обшив. Широчината на гайтанената обшивка, количеството и красотата на везмото са били различни: педя гайтанена обшивка стигала за една дюлгерска жена. Н. Хайтов, ПП, 121. Няколко сълзи измокриха кадифяната ѝ червена рокля със златни обшивки и сърмени копчета на гърдите. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 103. Непознатият имаше също бяла риза с проста обшивка около яката. Ст. Сивриев, ПВ, 39. Те бяха добродушни и жизнерадостни младежи, облечени в малици — национална дреха на ненците. Малицата е дълга риза от еленова кожа с вълната отвътре. Тя е без разрез отпред, с капишон и богато украсена с кожени обшивки. С. Ставрев, ТСП, 43. Едни от съществените белези на облеклото покрай материята, кройката и начина на носене е украсата. Тя е постоянна в облеклото от много отдавнашно време и се състои било от нашивки, било от обшивки или везба. Б. Божиков и др., ИО, 5.

2. Спец. Покритието от дъски, ламарина, смола и под. върху повърхността на нещо, поставено с цел да го направи по-устойчиво на вредни влияния или по-красиво. Ламарината им трябваше за обшивка на една дървена лодка, която вече няколко дни майсторяха в двора на Васкови. Ем. Манов, ДСР, 179. Гаровото здание е измайсторено в национален стил. Използувано е и ковано желязо за обшивка. Й. Гешев,ВТ, 7. Опитите показват например, че при скорости, превишаващи три пъти скоростта на звука, температурата на нажежената обшивка на тялото на самолета достига 215о С. НТМ, 1966, кн. 214, 37. Хладината и студът, които се чувствуват при непосредствена близост до стените в салоните, се изолират с дървени обшивки (ламперия), закрепени на стените. С. Цонев и др., ВА, 61. Върху ребрата се коват дъски, дебели 2 см, които образуват така наречената покривна обшивка, върху която се нарежда самата покривка на покрива. Вл. Брънеков и др., СД, 82.

Списък на думите по буква