ОБШЍРЕН

ОБШЍРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. 1. Който има големи размери и заема голямо пространство; широк, пространен, просторен. Най-напред започваше пасбището — равно, обширно, възхитително зелено. Й. Йовков, Ж 1945, 120 — 121. Поведоха Ния Глаушева през два двора, а третият беше обширна градина с два мраморни водоскоци, с цели лехи всякакви цветя и по-нататък с лози на високи скелета. Д. Талев, И, 606. Насред тоя обширен четириъгълник, който затваряше една земя от петдесет декара, се врязваше като клин една голяма нива на брата му Иван. Елин Пелин, Съч. III, 137. Често от някоя височина погледът му обфаща обширен кръгозор. Ив. Вазов, Съч. ХII, 113. Запалени бяха на върховете на Витоша големи огньове, които пръскаха по обширното Софийско поле радостната вест. С. Радев, ССБ I, 165-166. Обширни земеделски имоти. Държава с обширна територия. Обширна зала. Обширен залив. Обширен хол. Обширни гори. Обширна ливада. Обширен пазар.

2. Прен. Който обхваща или засяга много неща и изчерпва подробностите; обстоен, подробен, широк. Рапортът на хер Артур беше много обширен и пълен с подробни данни около всеки въпрос, който се засягаше в него. Д. Талев, ПК, 124. Тогава се създаде подробна и обширна програма за тържеството, в уреждането на която освен комитетът, взе участие и управата на ловния съюз. Елин Пелин, Съч. IV, 236. Изобщо за поезията на "Островът на блажените" аз печатам вече обширен очерк, в двайсет и петия сборник "Мисъл". П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 5. Апостолът се спира и престоява известно време в това сигурно скривалище,.. Без това спиране той не би могъл да напише и изпрати тези твърде обширни писма. Ив. Унджиев, ВЛ, 305. Обширно описание. Обширна статия.

Списък на думите по буква