ОБЩ

ОБЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който принадлежи, е на група хора или на всички. Тракторът е общ. Ела при нас, ще кажат, и ще ти е изорано, и ще ти е награпено. Но щом се делиш, влачи се сам като недобит смок. Ст. Даскалов, БМ, 16. Защо и добитъкът да не е общ... Това ще ни съкрати и работна ръка. Кр. Григоров, Н, 143. — Ама туй... нивите общи ли ще станат, а? — Общи. — Е, ами кой ще ги работи? — Ние. Г. Караславов, СИ, 260. — А сега, значи, ще трябва да работим десет пъти повече — разтегна Матьо думите си,.. — Защото е нападнато нашето общо пролетарско отечество. Д. Ангелов, ЖС, 92.

2. Който е един и същ, еднакъв едновременно за две или повече лица, неща или за всички. — Трябва да ви кажа, че българите се биха наравно със сърбите против общия неприятел и следователно .. помощта, която оказахме с четите в Балкана и с въстанието в Търновско, не могат да минат така... незабелязано. Ст. Дичев, ЗС I, 227. "Сашо,.., видял ли си вкъщи общия портрет на мама и тате?" К. Петканов, В, 210. Видя се съвсем младо момиче,.., тайно влюбено в един свой колега. Работеха в общината. Връщаха се заедно на обед и вечер, защото пътят им беше общ. М. Грубешлиева, ПП, 137-138. Най-после празникът, който идеше, не беше ли общ и за нас, и за ония, които бяха насреща ни? Всеки е наклонен да вярва, че в такива дни настъпва мълчеливо примирие. Й. Йовков, Разк. II, 60. Войната с Турция е предстояща и вярата, че сърби и българи сега са заедно, съединени в името на общия идеал, го [Левски] изпълва с надежда. Ив. Унджиев, ВЛ, 87. Но там във бащини обятия, / кога тя радост огради. Смисли, че общите ни братя / във мрак живеят и мъгли. СбДЧ, 176. △ Ниви с общ синур.△ Обща чакалня на лекаря и на зъболекаря. △ Имаме общи приятели. △ Ползваме обща кухня. // Матем. Който е един и същ, еднакъв за две или повече числа, математически величини, математически понятия и под. Най-малкото число, което е кратно на няколко дадени числа, се нарича най-малко общо кратно на тия числа. Аритм., V кл, 65. Да припомним, че няколко цели числа, например две на брой, са взаимно прости, ако единствените им общи делители са числата + 1. Матем., 1967, кн. 2, 24. Две или повече дроби привеждаме към най-малък общ знаменател така: 1/ намираме най-малкото общо кратно на всички знаменатели; 2/ определяме за всяка дроб допълнителния множител и 3/ разширяваме всяка дроб със съответния ѝ допълнителен множител. Аритм. V кл, 92. Геометрична форма, образувана от две полуравнини с обща начална права, се нарича двустенен ъгъл. Стереом. V кл, 26. Ако две равнини имат общи: а/ три точки, нележащи на една права,.., двете равнини се сливат. Стереом., V кл, 6. Общ множител.

3. Който е предназначен за използване от група хора или от всички, който служи на група хора или на всички. Дойде Архангеловден, [тополчани] заклаха селски курбан, събраха се на обща трапеза, нахраниха сиромасите. К. Петканов, Х, 105. Земляците стоят при гроба. Това е една от тия общи и големи гробници, които наричат брат‑

ски могили. Й. Йовков, Разк. I, 97. Чиновничките бяха наредени в успоредни редици,.. Те работеха полунаведени на общи маси. З. Сребров, Избр. разк., 152. Сяка неделя са събират на общата одая, за да промислят върху материалното им [на училищата] поддържание. Г, 1863, бр. 10, 75. Общ месал за бърсане.

4. Който важи, валиден е за всички; всеобщ. Българи, турци и евреи и пр. щът бъдат равноправни във всяко отношение,.., всички щът спадат под един общ закон. Ив. Унджиев, ВЛ, 180-181. Събдата му се подчинява на общото правило и в тая смисъл още, че той [Моне] е влачил мизерия в младините си, дордето е изучвал своето изкуство. Худ., 1909, кн. 3, 14. Когато котерията е в опозиция, тя е ревностен защитник на общото и еднакво избирателно право, на свободните избори. Г. Георгиев, Избр. пр, 282. При нравите изпъква преди всичко общата социална значимост на регулираното дължимо поведение. Мор. пр VIII кл, 13-14. Издадената обща амнистия от Високата порта за политическите престъпници, и тя ни най-малко са не изпълни. НБ, 1876, бр. 47, 185. Обща мобилизация. Обща икономическа криза. // За дейност, действие, проява — който се осъществява по отношение на всички и на всичко. "Върховното народно българско тайно гражданско началство", което учредява с тоя закон, поема общото ръководство на всички чети. Ив. Унджиев, ВЛ, 188. Отредът "Христо Ботев" се бе разраснал доста, но все още нямаше общо и единно командуване. К. Ламбрев, СП, 118. При навлажняването на тъканите някои от тях променят цвета си и губят лъскавината си. За такива тъкани е необходимо общо овлажняване. Н. Афлатарлиева и др., ТДО, 49.

5. Който включва, обединява всички индивиди от определено множество, определена съвкупност от хора, в който участват всички; задружен, всеобщ. Започна се общо хоро. Й. Йовков, Ж 1920, 66. Общ гръмлив и продължителен хохот процепи кръчмата. Елин Пелин, Съч. I, 26. Планината се изпълни с тия зловещи гласове и кучетата от далечните махали пригласяха на тоя концерт с общ лай. Ем. Станев, ПЕГ, 69. Говореше често за бунт, за борба, / кат за една ближна обща веселба, / часът на която беше неизвестен. Ив. Вазов, Съч. I, 170. В миг уплашен спира коня, но наново той догоня / стъпките на ескадрона, в общий прилив устремен. Хр. Смирненски, Съч. I, 79. Обща стачка. Обща политическа демонстрация. Общо разоръжаване. △ Включиха ме в общата работа. // Който е съставен от всички, от по-голямата част на лицата в някакво множество, в някаква съвкупност от хора или от представители на всички. От общата група на балерините се отдели една. Ал. Константинов, БГ, 10. В тая скука и безделие караниците избухват и от най-дребните причини: кой да отиде наедно с общите команди за дърва в гората. Й. Йовков, Разк. I, 13. Не могат ли нашите доктори намери сегиз-тогиз свободно време, за да държат публични беседи пред общи събрания в читалищата или в училищата? Ступ, 1875, бр. 9-10, 68. Обща профсъюзна организация.

6. За чувство, състояние, мисъл и под. — който е присъщ, свойствен на всички, който обхваща всички; всеобщ. Цялата бригада като че ли беше си устроила в това село безгрижен и весел пикник. И ние сами бяхме се отдали на това неудържимо и общо безгрижие. Й. Йовков, Разк. II, 125. Сън не ги ловеше людете в тая обща възбуда. Планините бяха пълни с мъже, въоръжени с всякакви оръжия. Д. Талев, И, 501. Залисията е обща. Л. Стоянов, Х, 12. И те [Васил и булката] отидоха, огън ся запалили по-силно и .. с трясък, светна около, като и той да иска да участвува в общата радост. Ил. Блъсков, ИС, 95. Обща тревога. Общо равнодушие. Общо безпокойство. Обща умора. Обща надежда. За обща изненада. Общо мнение.

7. Който се върши, осъществява от всички, задружно, със съвместни усилия; колективен. — Права е, права е, сто пъти е права Сивушка [мишката], — рече вече с по-твърд глас Орехчето. — Само в общата борба с хищниците е нашето спасение. О. Василев, ДГ, 53. Както знаем, на 20 априлий той минуваше през Клисура, за да иде на Бяла Черква, с намерение да я повдигне, щом удари часът на общото ставане. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 135. Фазлъ паша разгъна [писмото] и опули очи. — Написано на турски! Тъй а, не искате да се предадете! Свирѝ за общо настъпление! Да ударят отвсякъде манастира! Д. Марчевски, ДВ, 192. Като остатък от родовата общност се запазиха доста форми на общ труд и трудова взаимопомощ: работа на зареда, тлаки, заем на работа и пр. Ив. Хаджийски, БДНН I, 34. Трима търговци внесли за общо търгувание 27 356 лева. К. Кърджиев, А, 32-33. Направихме общ купон. // Който се осъществява, протича, преминава заедно с друг или с други; съвместен. Султана веднага пресече приказката му [на Стоян]: те, старите, ще живеят и ще умрат на същото място, в същата стая, дето са живели през целия си общ живот. Д. Талев, ПК, 104-105.

8. Който обхваща нещо изцяло, напълно; цялостен, целокупен. Да се представи една обща картина на всичко туй, което се изпречва пред очите на пътника, посещаващ и за пръв път нюйоркското пристанище, е нещо положително невъзможно. Ал. Константинов, БПр, кн. 3, 37. Ти можеш да ѝ [на Рила] се радваш само от известна близост, като я заобикаляш в полите, без да можеш да ѝ видиш общия силует. Ив. Вазов, Съч.

ХV, 4-5. △ Какъв е общият брой на курсантите? // Който е валиден за всички съставки, елементи на определена цялост, съвкупност, обикн. организъм; цялостен, целокупен. Вашето общо състояние изисква грижливо лечение. Ив. Вазов, Съч. ХI, 116. Те [токсините] предизвикват покачване на температурата, чувство на неразположение и обща отпадналост. Н. Пръвчев и др., ЗТ, 10. Първият период настъпва 1-2 дни след облъчването. В организма се наблюдава превъзбуждение на нервната система или пасивност,.., обща слабост, гадене, повръщане,.., появи на отоци. Вл. Андреев, АЕ, 31. Грипът предизвиква общо неразположение.Обща реакция на организма.

9. Често степенувано. Който включва, съдържа най-същественото за всички неща от дадена група, общност, място, но без подробности; обобщен. Имената и чертите на лицата се или забравят или смесват, и за всички в паметта остава само общият и типичен образ на войника. Й. Йовков, Разк. I, 101. Ние сме принудени да си послужим с ония общи данни за живота му, които са известни почти на всички съвременници. К. Величков, ПССъч. VIII, 23. Общото правило за изграждане на определения изисква да се посочи по-общото "родово" понятие. △ Имам най-обща представа за книгите на А. Кларк. // Спец. За наука — който обяснява, разкрива, представя систематично (методично) в тяхната взаимна връзка най-съществените, най-важните, основните понятия, възгледи и схващания, характерни за нея. Общата биология се изгражда върху основата на специалните биологични науки — ботаника, зоология, анатомия и физиология на човека и др. ОБиол. Х кл, 4. Като най-пълен представител на славянския езиков тип той [езикът на Кирил и Методий] има по-особено значение от всеки друг славянски език, също и за общото езикознание. Б. Ангелов, ЛС, 149. Обща патология. Обща ботаника. Обща физическа география. // Който се отнася до преобладаващия брой случаи или индивиди от определен клас, или до най-типичните им, характерни за тях признаци, свойства; основен. Като пущаме захар в чая, ние предвиждаме какво ще стане, само затова че сме обобщили резултатите от нашите минали наблюдения и знаем някои общи свойства на захарта, знаем връзката между бързината на разтварянето на захарта и температурата на течността. Псих. Х кл, 125.

10. Като същ. общото, само членувано, ср. а) Това, което принадлежи на всички и облагодетелства всички. Противоп. личното, индивидуалното. И за общото [българите] радееха. Даряваха църквите и училищата. Вл. Свинтила, СЗЗ, 138 — Нека донесе Даскал Димитър сметката. Ще ги разгърна да им покажа колко пари и аз, и баща ми сме наждали за всяка работа от себе си, общото да допълним. П. Тодоров, Събр. пр II, 400. — Тюю! — секна той с длан. — Не ги боли за общото, гледат ден да мине, самун да загине. Г. Караславов, Избр. съч. Х, 87. б) Съвкупността от характерните за много неща или лица признаци, особености, черти, свойства, въз основа на която те могат да се обединят, обобщят, типизират. Противоп. частното, отделното. Той обича повече да рисува с молив, без подробности или пък само подробности понякога, в които общото много повече се чувствува и вижда, отколкото ако беше ясно нарисувано. П. П. Славейков, Събр. съч. V, 69-70. Нека си спомним, как някои класически литературни образи са останали и до днес като нарицателни — "донжуановщина", "хлестаковщина",.. В частното е намерило съвършен израз общото. Т, 1954, кн. 4, 36. При изготвяне на техническия земеустройствен проект се върви от общото към частното. М. Мичев и др., З, 190. в) Филос. Това, което важи, валидно е за всички неща (обекти, елементи) от определена, относително самостоятелна, съвкупност или е вътрешно присъщо (като най-съществено, най-съдържателно) на всичките тези неща и въз основа на което те се намират в тясна, устойчива връзка, обединяваща ги в единство. Противоп. частното, отделното, единичното. Общото съществува само в частното, в отделното. Общото се противопоставя на частното, както универсалното на индивидуалното.

◊ Данък върху общия доход.; данък общ доход (ДОД). Финанс. Установено със закон задължително и в полза на държавния бюджет плащане от страна на всички печелещи граждани или кооперативни стопански субекти, с което се облагат месечните им заплати, хонорарите и доходите им от свободно упражнявани професии, наемите, приходите от търговия и под. В края на 90-те години на двадесети век данъкът общ доход на служителите-висшисти стана около 30%. Общ миней. Църк. Една от разновидностите на минея, възникнала най-късно и съдържаща т. нар. общи служби, които не са поставени в календарен ред, а се изпълняват според вида на светеца, като само се добавя конкретното име (служба за пророк, служба за апостол и др.). Общ работник. Работник, обикн. без определена квалификация, който върши най-често груба физическа работа. — При строежите на постройки, па ако щеш на пътища, на мостове, колкото души майстори има, двойно повече трябва да има общи работници. Кр. Григоров, И, 122. Той [бай Петко] работеше в града ту като дърводелец — поправяше огради, врати, кочини — ту като общ работник, дори зиме режеше дърва и ринеше сняг. Ем. Станев, ЯГ, 39. Общ пазар. Иконом. Европейската икономическа общност (ЕИО), създадена през 1957 г. от шест западноевропейски

държави, членки на НАТО (с по-късно присъединяване на още няколко), която до падането на Берлинската стена диктува икономическата политика на континента, а след това се отваря към новите демокрации от Средна и Източна Европа, бивши членки на СИВ. Обща култура. Необходим минимум от познания от различни области на знанието. Начетеността беше свързана с така наречената обща култура. Знанията, предимно от областта на литературата и хуманитарните науки, се превръщаха в същност на душевността. Е. Каранфилов, Б III, 254. Оказа се, че нямам обща култура. Не разбирам от музика и от литература. К. Калчев, ДНГ, 29. Обща работа. Работа, обикн. груба, физическа, за която не се изисква определена квалификация, специализация. И пак първа тя завърши есенната дълбока оран и мина с хората си на обща работа. .. Стопанският двор беше разхвърлян, конете изгладнели, фуражът несъбран. Н. Каралиева, Н, 186. През лятото се хващаше на обща работа, за да спечели някой лев и да си купи учебници. Обща храна. Спец. Храната, която е предназначена за съвсем здрави хора и за децата над бебешка възраст и включва всички видове хранителни продукти без съобразяване с количеството, химическия състав, физическите свойства, кулинарната им обработка и под. След наложения поради заболяването ѝ диетичен режим по време на болнолечението пациентката постепенно мина на обща храна, защото състоянието ѝ се подобри в края на престоя ѝ в санаториума. Общи фрази (приказки, думи). Фрази, думи, лишени от истински смисъл, от дълбоко съдържание, с които се прикрива нежеланието да се говори ясно, точно, конкретно, по същество. Най-сетне след общите фрази разговорът взе по-конкретна форма. Д. Димов, ОД, 32. Как би реагирала тя [класната му], ако ѝ кажеше, че баща му е бил убит от онзи лекар,.. Най-напред щеше да си изкара акъла,.., а след това щеше да започне да шикалкави с общи приказки. Ал. Томов, П, 136-137. С общи думи .. се отваря Събранието и в него се умълчава всичко, което се обещаваше. С, 1894, бр. 1507, 1. Общи престъпления. Юрид. Престъпления, които могат да бъдат извършени от всяко лице (за разлика от особените), без да е необходимо някакво специално лично качество или отношение. Общо образование. Остар. Адм. Отличаващо се от професионалното (специалното) вид образование, обикн. средно, което допълва основното, осигурявайки задължителния минимум знания, навици и умения, необходим като условие, предпоставка за продължаване на обучението във висше училище, за заемане на невисша чиновническа длъжност или за упражняване на професия, обикн. не изискваща висока квалификация и което беше особено характерно у нас за десетилетията преди 90-те години на ХХ в. Общо събрание на БАН. Спец. Висш колективен орган за управление на БАН, за членове на който се избират както академици и член-кореспонденти, така и хабилитирани учени или доктори на науките — на основна работа в самостоятелните научни звена на БАН — чрез тайно гласуване от учените с научна степен или звание в постоянните научни звена (институти и централни лаборатории). Общо събрание на учените. Спец. Ръководен орган на постоянно научно звено (институт или централна лаборатория) на БАН, който включва всички лица с научно звание или научна степен — на основна работа в постоянното научно звено. Общото събрание на учените от ЦЛЕХИТ прие отчетния доклад за работата през изтеклата година.

> В общи линии (черти). Книж. С общи черти. Остар. Като цяло, без подробности. Според думите на директора на парка инж. Икономов, а и според други наблюдения, проблемът за дивото бивакуване в общи линии е ликвидиран. Е, 1981, бр. 1085, 2. Но г. Чолаков може най-сетне да ни каже, че говориме за сборника му с общи черти, а не влизаме в подробности, за да укажем на хората, в кое именно се състои недостойнството на сборника му. Н. Бончев, Съч. I, 141. На общо основание. По начин, който се отнася за всички, без разлика, без изключение. Улови ли се някой в нивите, бил той овчар, бил говедар,.. Глоба на общо основание. Й. Йовков, ВАХ, 198. От исковите молби за издаване заповед за плащане по парични вземания или за изпразване на наети помещения .., се взема съдебно мито на общо основание. Хр. Даалиев, ТИА, 143. Лица, които имат завършено висше образование, могат да кандидатствуват отново за студенти на общо основание. ОФ, 1958, бр. 4215, 2. Имам <нещо> общо с някого или нещо. Разг. 1. Намирам се в някаква връзка, в някакво отношение с някого, с нещо. Ето откъде дойде славата на Тошо като междалия и хората избягваха да имат общо с него. Брат му, дето му е рожден брат, не минаваше през двора му. Ст. Даскалов, БМ, 12. 2. Общувам с някого. "Какво правя аз тук [на новогодишен бал във Военния клуб], посред всички тия чужди и противни лица? — питаше се недоволен. — Какво общо мога да имам с цялата тази животински самодоволна пасмина? Д. Ангелов, ЖС, 225. Намирам / намеря общ език с някого; намираме / намерим общ език. Книж. Стигам до разбирателство с някого (стигаме до разбирателство), до общо мнение, схващане. По едно време дори [към края на войната] изглеждало, че те [Пазвантоглу и Тръстениклиоглу] ще намерят общ език и ще установят взаимодействие. По-нататъшната динамика на събитията обаче не само разделила двамата размирни вождове, но .. и крайно остро ги взаимно противопоставила. В. Мутафчиева, КВ, 252. Обясних му надълго и нашироко, че е написал фейлетона си много културно,.. — Проблемът ви обаче е дребничък — казах. .. — Ясно е, че с вас няма да намерим общ език — хладно каза Шперлинг. Хр. Пелитев, ХО, 129. Нямам нищо общо с някого или нещо. Разг. Нямам никаква връзка, никакво отношение с, към някого, с нещо. Брат ти е богаташ, а ти вземаш нашата страна. Каква е тази работа? — Аз нямам нищо общо с брат си!... — гневно извика Стефан. Д. Димов, Т, 286. Нашата бригада се състоеше от девет момчета и едно момиче. Нямах нищо общо с тях. Бригадирът бай Крум бе събрал отбор хашлаци. Бл. Димитрова, ПКС, 18. Платих (ще платя) общия дълг. Диал. Умрях (ще умра). Подвеждам / подведа под общ знаменател някого или нещо; привеждам / приведа към общ знаменател някого или нещо. Книж. Уеднаквявам, изравнявам различни неща, хора в някакво отношение. Имахме ли ние ["релефци"] право да ги [писателите Елин Пелин, Йордан Йовков, Т. Влайков, К Христов] подвеждаме всички под общия знаменател "буржоазни писатели" и да им лепваме етикета "отвъд"? Това съвсем не беше разумно. Мл. Исаев, Н, 174. Слагам / сложа в общия кюп някого с (и) някой друг. Разг. Смятам някого за еднакъв с други, не правя разлика между него и други. — Не си прав, бай Танасе, топиш всички в един кюп. Де всички председатели да бяха като Стойчо .. Бай Танас: — Доизкажи се докрай, де. Ей, Сибирец, внимавай, сложа ли и тебе в общия кюп, ще си тегля куршума. Н. Каралиева, СМ, 50. Храня от (в) общ казан някого. Разг. Приписван на някои от бившите социалистически страни начин за задоволяване нуждите от приемане на храна — през време на съвместната работа — на насилствено обединените в големи кооперативни стопанства (ТКЗС, колхози и под.) селски собственици. Искали сме да храним хората от общ казан, както уж болшевиките хранели руския народ. А. Каралийчев, НЧ, 32.

Списък на думите по буква