О̀БЩЕ

О̀БЩЕ нареч. Остар. Книж. Общо. Почти обще всичките метали имат тия свойства: тии ся топят, .., не са прозрачни. Н. Геров, ИФ, 17. Земята е чудна за плодоносието си на всичко, .., обаче обще е тясна и зле урядена. Ив. Богоров, КГ, 153. Кръщението синца обще ни подлага / под същата към Христа [твърда] вяра. Й. Ненов, ЧГ (превод), 12.

ОБЩЕ

ОБЩЕ-. Остар. Книж. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до всички, който обхваща всички или всичко; общо-, напр. общеевропейски, общежитейски, общетворим, общедържавен, общеизвестен, общенар?ден, общежител, общежитие, общеползие и под.

Списък на думите по буква