ОБЩЕДОСТЪ̀ПНОСТ

ОБЩЕДОСТЪ̀ПНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Отвл. същ. от общедостъпен. Мене ме смая [в училищата от 2 000-та година ] общедостъпността, както на висшето, тъй и на първоначалното образование. ССГ (превод), 148.

Списък на думите по буква