ОБЩЕЖИВЀНИЕ

ОБЩЕЖИВЀНИЕ ср. Остар. Книж. Съвместно живеене с други хора; общежителство, общежитие (в 1 знач.). Понеже человек е сотворен за общеживение, треба да ся старае и да опитва, за да опознае себе си, и да знае отгде ся раждат разните движения, които го смущават, за да може да ги покори. А. Никопит, УД (превод), 122. Прежде все треба да задержаваме всегда истий характер в общеживението и ще найдеме всите работи угодни. А. Никопит, УД (превод), 256.

Списък на думите по буква