ОБЩЕНАРО̀ДНО

ОБЩЕНАРО̀ДНО нареч. Остар. Книж. Пред целия народ, пред всички или за целия народ, за всички. Искаше [Поликарп] и предпочиташе сам да ся окачи на бесилото, да изповяда общенародно и с висок глас злодеянията си. П. Р. Славейков, ЦП II, 118. В държавата си [цар Борис] издаде указ на своите поданици да ся въвожда общенародно християнската вяра. Д. Войников, КБИ, 78.

Списък на думите по буква