ОБЩЀНИЕ

ОБЩЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Общуване, връзка (в 8 знач.). Ти имаш там куп развлечения, връзки и младост, та не чувствуваш като мене потребата от духовно общение с човек всецело тебе предан. Ив. Вазов, ПЕМ, 135-136. След всяко представление на "Живия труп" Сарафов дълги минути не е могъл да приказва с никого. Така се е вживявал в героя си,.., че всяко общение с хората, което би го извело изведнъж от душевната нагласа и атмосфера на забележителния Толстоев герой, е било нежелателно, мъчително. Ст. Грудев, ББ, 97. Манастирските изповедници и таксидиоти, влизат в пряко общение с народната среда. Б. Пенев, НБВ, 45. Цар Симеон провъзгласи българския архиепископ за български патриарх,.. затова и гръцкият патриарх протестува .. и прекрати сяко черковно общение с българския патриарх. Р. Каролев, УБЧИ, 63.

Списък на думите по буква