ОБЩЕПОЗНА̀ТО

ОБЩЕПОЗНА̀ТО Остар. Книж. 1. Нареч. от общепознат; общоизвестно.

2. Като сказ. опред. Означава, че нещо се знае, известно е на всички. Както е вече общепознато, няма още [вестникът] днес за днес свои народни извори, от които може да изчерпва всегда .. верни и сигурни известия. ДЗ, 1868, бр. 43, 160.

Списък на думите по буква