ОБЩЕПО̀ЛЗИЕ

ОБЩЕПО̀ЛЗИЕ ср. Остар. Книж. Усилия, усърдие, дейност и под, които са посветени на нещо от обща полза. Общеползието е една непрестанна деятелна усърдност, за да принасяш нечто споряд силата си, в полза, леснина, благосъстояние и чест на отечеството си, на обиталището си и на домородието си. Ал. Кръстевич, ВПЖ (превод), 139. И прилепи ся до благородната добродетел на общеползието, зачтото чрез високата тая добродетел ще ся помянува с почет имято ти. Ал. Кръстевич, ВПЖ (превод), 139. Покажи им [на братята си] чрез примерите си, че Бог трябва да ся почита не чрез празните думи, нъ чрез добродетелните дела и че само тогаз живеем с него и в него, когато правим делата на любовта,.. и на общеползието. Ал. Кръстевич, ВПЖ (превод), 14.

Списък на думите по буква