ОБЩЕПРИЀТ

ОБЩЕПРИЀТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Общоприет. Ако общеприетият обичай не искаше да се пази тържествено и скръбно приличие, мнозина може би щяха да забележат .., че очите му изглеждаха влажни. Й. Йовков, Ж, 1945, 238. Като са водих от общеприетата днес историческа метода, аз събрах и наредих предлагаемия учебник. Т. Шишков, ТС, Х. Общеприети закони.

Списък на думите по буква