ОБЩЀСТВЕНИК

ОБЩЀСТВЕНИК, мн. ‑ци, м. Лице, което се занимава активно с обществена дейност; обществен деец (деятел). Образовани учители — общественици и книжовници — с високо гражданско съзнание .. застават начело на борбата за просвета. Ив. Унджиев, ВЛ, 25. За да продължи живота си, карикатурата ни трябва да се подхрани с истински, действителни личности, общественици и познати на обществото лица. Ал. Гетман и др., СБ, 100. От неговия [на Иречек] дневник до нас достигат гласове, звучали преди половин век,.., ръкомахат родени общественици и политически дребосъци. А. Каралийчев, ПЧ, 209. — И аз съм малко общественик, и връзки имам, пък съм и кметувал. Г. Караславов, Избр. съч. II, 144.

Списък на думите по буква