ОБЩЀСТВЕНИЦА

ОБЩЀСТВЕНИЦА ж. Рядко. Общественичка. Тая демократка, излязла от народа — учителката, писателката, общественицата, — се повлиява от живота на новосъздадената аристокрация. М. Кремен, РЯ, 309.

Списък на думите по буква