ОБЩЀСТВЕНИЧКА

ОБЩЀСТВЕНИЧКА ж. Жена общественик; общественица. Моята съпруга и сърдечна другарка стана общественичка съвсем неочаквано и без, така да се каже, моята мъжка благословия. П. Незнакомов, ХР, 143. Известна общественичка. Народна учителка и изтъкната общественичка.

Списък на думите по буква