ОБЩЕСТВЕНОВЪЗПИТА̀ТЕЛЕН

ОБЩЕСТВЕНОВЪЗПИТА̀ТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който е свързан, служи за възпитание на обществото (в 1, 2 и 3 знач.). Войната е предмет на значителен дял от произведенията му [на Вазов]. Тия произведения имат различна художествена стойност и са играли различна общественовъзпитателна роля. Г. Цанев, СИБЛ, 179. Трябва веднъж завинаги да отхвърлим погрешната представа, че само положителното трябва да бъде обект на типизация,.. Това е едностранчиво разкриване на живота, това принизява огромната общественовъзпитателна роля на изкуството. Вл. Каракашев, Т, 1954, кн. 4, 42.

Списък на думите по буква