ОБЩЕСТВЕНОЗНАЧЍМ

ОБЩЕСТВЕНОЗНАЧЍМ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е значим за обществото (в 1, 2 и 3 знач.). Толстой е искал да пренесе на

сцената общественозначими явления: разврата в града и селото, разлагането на бита на помешчиците. Н. Лилиев, Съч. III, 187. Общественозначима тема в поезията на Вапцаров. Общественозначима дейност.

Списък на думите по буква