ОБЩЕСТВЕНОИКОНОМИЧЕСКИ

ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до икономиката на човешкото общество и свързаните с нея производителни сили и производствени отношения. Обществено-икономически връзки.

◊ Обществено-икономическа формация; обществено-икономически строй. Истор. Тип организация на обществото, който се основава на определен начин на производство и свързаната с него определена форма на социални отношения и който исторически се изменя.

Списък на думите по буква