ОБЩЕСТВЕНОКУЛТУ̀РЕН

ОБЩЕСТВЕНОКУЛТУ̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Който се отнася до културата на обществото (в 1, 2 и 3 знач.). В тоя първоначален вид, в какъвто сега имаме Бай Ганя, неговата худжествена цена не е голяма, но затова пък общественокултурното му значение за нас е едно от най-големите. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 150. През тази година в Букурещ ще започне строежът на редица важни общественокултурни сгради: национален театър, опера и др. ВН, 1961, бр. 2979, 1. Общественокултурна дейност.

Списък на думите по буква