ОБЩЕСТВЕНОПОЛЀЗЕН

ОБЩЕСТВЕНОПОЛЀЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. Който е полезен за обществото (в 1, 2 и 3 знач.). Иска ти се да се намерят начини и средства да се осмислят още повече,.., последните години на все по-нарастващата армия от стари хора,.. Да се уверят те на практика, че все още могат да бъдат общественополезни. П. Незнакомов, Отеч., 1977, кн. 11, 41. — Мъжът ми е все зает,.., а аз искам, доколкото силите ми позволяват, да бъда и общественополезна. Н. Стефанова, ОС, 100. Всеки работоспособен гражданин е длъжен да се занимава с общественополезен труд. Мор. пр VIII кл, 67. Общественополезна дейност.

Списък на думите по буква