ОБЩЕСТВЕНОПОЛИТЍЧЕСКИ

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до обществени и политически проблеми, дейност. Той е человек модерен, той пуща платната на лодката си по всеки нов вятър, който лъха въз обширното блато на нашия обществено-политически живот. Ив. Вазов, СНЖ, 33. — Човек трябва да започне карикатурата с обществено-политически въпроси. Ал. Гетман и др., СБ, 167. Ролята, която се пада на журналистиката и частно на политическата преса в една страна е .. да въздействува възпитателно върху гражданите на тая страна, .. осветлява и коментира всеки обществено-политически момент в нейния културен развой. Пряп., 1903, бр. 21, 3. Обществено-политически условия.

Списък на думите по буква