ОБЩЕЧЕЛОВЀЧЕСКИ

ОБЩЕЧЕЛОВЀЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Общочовешки; общечовешки, общечовечески. Преди да развързваме общечеловечески въпроси, или по-добре мъгляви теории, трябва да развържем себе си от веригите. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 86. Изкуството трябва да стои вън от националните отличия, да е общечеловеческо и като такова да изображава от себе си чувствата, свойствени на всички людие. Пряп., 1903, бр. 13, 3.

Списък на думите по буква