ОБЩЕЧОВЀШКИ

ОБЩЕЧОВЀШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Общочовешки; общечовечески, общечеловечески. Тълпата списатели, които е оставил назад, се боричкат още со своите субективни чувства и настроения, нямащи никакъв общечовешки характер. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 168. Браунинг се губи в мъглата на общечовешки абстрактни идеи и всесветовни скърби. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 171.

Списък на думите по буква