ОБЩИНА̀РИЯ

ОБЩИНА̀РИЯ ж. Събир. Истор. Община (в 3 знач.). Това ["Легенда за Сибин"] е малък роман, с четирима главни герои — всичко друго е маса, тоест богомили, които живеят в една общинария на чисто комунистически начала. Ив. Сарандев, ЕС, 138.

Списък на думите по буква