ОБЩИНА̀РКА

ОБЩИНА̀РКА ж. Разг. Жена общинар. Софийска общинарка.

Списък на думите по буква