ОБЩЍНЕН

ОБЩЍНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Остар. Общински. Остатъци от пасбищното стопанство, при един режим на общинно владение, са днешните мери. Бълг., 1902, бр. 532, 2.

ОБЩЍНЕН

-ОБЩЍНЕН. Втора съставна част на сложни прилагателни със значение: който се отнася до община (в 3 знач.): първобитнообщинен, родовообщинен и др.

Списък на думите по буква