ОБЩЍНСКИ

ОБЩЍНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който принадлежи, който е на или в община (в 1 и 2 знач.). Като влезе в общинския двор, Гороломов забеляза, че един човек се мерна в тъмнината, отиваше към

бараката, която беше зад общинското здание. Й. Йовков, ПГ, 160. По реката нагоре има път, който води за общинската гора. Чудомир, Избр. пр, 5. Общинските жилища наистина са малко по брой, но модерно построени. В тях живеят безработни или семейства с ниски доходи. Г. Белев, КВА, 184. Кметът на Ловеч, Дерибеев и зетът му (офицер) си служили с общинския файтон, за да отидат на разходка до Троянския манастир и панаира. БД, 1909, бр. 31, 3. Общинска библиотека. Общинска канцелария. Общинско мазе. Общински капан за добитъка.

2. Който работи, служи в община (в 1 знач.). Дойде и Нейко кметът, секретар-бирникът и един общински стражар. Й. Йовков, Ж 1945, 230. Стоян понечи да си тръгне,.. Като излезе вън, пред него се изпречи общинският слуга. Д. Талев, ЖС, 81. Войници и общински агенти сновяха от къща в къща да търсят оръжие и да арестуват. Ем. Станев, ИК III и IV, 474. Въпреки забраната на строителство в зоната той виждал как никнат една след друга двуетажни вили,.., и забелязал, че вместо да треперят за спазването на закона, общинските служители треперят за малките си лични стада овце. Й. Попов, БНО, 134. Общински пъдар. Общински глашатай. Общински писар.

3. Който се отнася до община (в 1 знач.), до нейното управление, разпоредби, задължения към нея и под. Съседното село, като общински център, имаше настлан път до държавното шосе. П. Спасов, ХлХ, 42-43. В Белосел имаше полицейски подучастък, който се помещаваше в старата сграда на бившия общински съд. П. Вежинов, ВП, 26. В тази гора .. можеха да се въртят свободно само брадви, за които горските и общински власти се правеха на глухи и слепи. Г. Караславов, ОХ II, 90. Рапортът говореше пространно за сношенията между Соболева и либералната партия, която той имал намерение да покровителствува в предстоящите избори за общински съвети. С. Радев, ССБ I, 369. През месец декемврий 1901 год. са постъпили от общински данъци всичко 518856 л. 6 ст. Бълг., 1902, бр. 449, 3. Общински регистри. Общински съвет.

Списък на думите по буква