О̀БЩО

О̀БЩО нареч. 1. Съвместно с някой друг или с всички останали от някаква група, общност; заедно, ведно, задружно, дружно. Той знаеше, че осемдесет декара ниви — половината от онова, което при подялбата се падна нему — бяха купувани общо. Й. Йовков, Ж 1945, 49. Имотът е поделен и всеки брат знае кои са неговите ниви, ливади, лозя. Всички братя обаче общо обработват целия имот. Ив. Хаджийски, БДНН I 76. // Всички наред, вкупом, заедно, без да се отделя някой от другите. Деяна приказваше с псувни и яд за комунистите, колчем станеше дума за тях. И псуваше ги той общо — ако беше споменавал поотделно, Казакът сигурно би ги причакал някъде. Г. Караславов, СИ, 114.

2. По отношение на всичко, цялостно, а не по, в отделни части, страни; въобще, изобщо. Когато полата при пробата се окаже общо тясна, налага се да се отпусне при всички шевове равномерно. Н. Афлатарлие‑

ва и др., ТДО, 73. През годината производството на комбината е намаляло общо десет пъти.

3. За подчертаване, че действието се прави, извършва, в най-общ смисъл, без да се има пред вид нещо определено; въобще, изобщо. За списанието пък се е казвало общо и неопределено, че то щяло да служи "за другите дела на дружеството". М. Арнаудов, БКД, 211.

Общо взето. Изобщо (в 3 знач.); въобще. Те [евреите] говореха български, по-големите деца учеха в класното училище и в гимназията, но, общо взето, съществуваха някак невключени в обществения живот на града. К. Константинов, ППГ, 25. Аликс била все така, а положението — общо взето спокойно. Д. Димов, Т, 548. От изминалия си живот беше доволен, общо взето; за настоящето имаше толкова проекти. А. Гуляшки, ДМС, 16.

О̀БЩО

О̀БЩО-. Първа съставна част на сложни прилагателни със значение: 1. Който се отнася до всички, до цялата съвкупност, целия сбор, колектив от индивиди, предмети, явления и под., напр.: общоградски, общозадължителен, общонароден, общоприет, общоупотребяван и под.

2. Който се отнася до цялата същност на нещо, а не до отделни негови части, напр. общожитейски, общоинтоксикационен и под.

3. Който е свързан с, отнася се до излагането, представянето или усвояването на най-важните, най-съществени, основни познания по науката, проблема, посочени от втората съставна част, напр.: общобиологичен, общонаучен, общообразователен, общотеоретичен и под.

Списък на думите по буква