ОБЩОАРМЀЙСКИ

ОБЩОАРМЀЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до цялата армия, който е на, в, за цялата армия. — За нашата батарея е голяма чест — .., че младши сержант Ванев е един от отличниците, които командуването определи да представляват поделението на общоармейския сбор. НА, 1960, бр. 3715, 2. Общоармейско снабдяване. Общоармейски парад. Общоармейска болница.

Списък на думите по буква