ОБЩОБАЛКА̀НСКИ

ОБЩОБАЛКА̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до всички народи, страни и техните държавни органи на Балканския полуостров. В рамките на тази република като общобалкански идеал той [Васил Левски] виждаше най-добрата възможност да се осигури мирното и братско сътрудничество между всички балкански народи. Ив. Унджиев, ВЛ, 356. През февруари 1915 г. БРСДП организирала в София голям общобалкански митинг против империалистическата война. На него говорили оратори .. и от сръбската и румънската социалдемократическа партия. Ист. Х-ХI кл, 1965, 257. Общобалканска среща на високо равнище.

Списък на думите по буква