ОБЩОБИОЛОГЍЧЕН

ОБЩОБИОЛОГЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който се отнася до общата биология. На 1.II. същата година [1899] излязъл първият брой на първото наше ентомологично списание "Светулка" с редактор Хр. Пигулев .. В него Пигулев помества няколко оригинални фаунистични приноси, статии по общобиологични въпроси,.., бележки и др. Кр. Тулешков, НЗ, 46. Основната задача на Института по зоология при Българската академия на науките е да изучава всестранно фауната (..) на България, с цел да даде теоретични и общобиологични основи за научното обладаване на природните фаунистични ресурси на нашата страна. Ив. Буреш, Пр, 1952, кн. 5, 102.

2. Който се отнася до биологията изобщо. Създаването на устойчивост към неблагоприятните въздействия е израз на една общобиологична закономерност на приспособяване на организмите към условията на средата. Е. Головински, ВК, 43. Човек трудно може да прецени колосалното общобиологично значение на скицираното явление [фотосинтеза]. НТМ, 1962, кн. 4, 17.

Списък на думите по буква