ОБЩОВАЛЍДЕН

ОБЩОВАЛЍДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Който е валиден за всички. Големият творец е мислим само тогава, когато се обединят в една творческа личност качествата на родения художник и завоеванията на артистичната традиция. Това е общовалидна истина, която важи за всички хора на изкуството. ЛФ, 1956, бр.8, 2. Есперименталните изследвания показаха твърде категорично, че далеч не всички канцерогенни вещества имат мутагенни качества. Поради всички тези доводи мутационната теория с всички онези вариан‑

ти, чрез които тя се представя напоследък, не може да има общовалидна стойност. Р. Райчев, НКД, 128.

Списък на думите по буква