ОБЩОГЕОГРА̀ФСКИ

ОБЩОГЕОГРА̀ФСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до общата география, до разнообразни или всички географски особености на нещо. Във всички експедиции алпинистите били в услуга на учените. Те активно участвували в изследователската работа, главно при решаване на общогеографски задачи, в определяне пътищата по високите планини,.. и др. Ст. Петров, П, 100. Географските карти се различават по съдържание и мащаб. Според съдържанието си те биват общогеографски и специални. Геогр. VIII кл, 1965, 15. Общогеографските карти съдържат земните форми, хидрографската мрежа, населените места, железопътните линии и шосета, икономическите елементи и пр. Геогр. VIII кл, 1958, 23.

Списък на думите по буква