ОБЩОГРА̀ЖДАНСКИ

ОБЩОГРА̀ЖДАНСКИ, ‑а , ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Който се отнася до всички граждани, населяващи обикн. един град; общоградски. Предвид усложняващото се международно положение на България,.., бе решено да се свика общогражданско събрание. Ст. Мокрев, ЗИ, 133. Председателят каза просто: — Ще ми се напише писмо от един комитет, който вие ще образувате, — общограждански комитет. П. Спасов, ХлХ, 248.

Списък на думите по буква