ОБЩОГРЪ̀ЦКИ

ОБЩОГРЪ̀ЦКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до всички гърци, който е на всички гърци. Нейната реч [на Антигона] при сключването на мира е вдъхновена от общогръцки патриотизъм, .. , от чувство за вина на собственото ѝ отечество. Г. Михайлов, Т, 1955, кн. 11, 14. Персите били разбити, но опасността от нова война не била премахната. Това заставило гърците да помислят за своята защита. Те се сплотили и образували Общогръцки съюз. Ист. V кл, 1965, 74. Общогръцко съпротивително движение.

Списък на думите по буква