ОБЩОДЀЛСТВО

ОБЩОДЀЛСТВО, мн. няма, ср. Идеологическо течение в БРСДП (назовано така по сп. "Общо дело", редактирано от Я. Сакъзов), отличаващо се с по-широки разбирания за обединяване усилията на работническите, земеделските, занаятчийските и търговско-индустриалните среди в икономическото развитие на България. Започна като социалдемократ [Кръстю Станчев], ми‑

на към широките и след като бе изключен оттам заради крайното му общоделство, отиде чак при радославистите — при "сопаджиите". М. Кремен, РЯ, 225. Всеки от четците му [на "Работнически вестник"] тогава помни ясните Гаврилови статии против общоделството в партията, което обясняваше тогава като израз на дребната буржоазия в социалистическото движение. Г. Георгиев, Избр. пр, 2.

Списък на думите по буква