ОБЩОДОСТЪ̀ПНОСТ

ОБЩОДОСТЪ̀ПНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на общодостъпен. Общодостъпност на музиката на Моцарт. Общодостъпност на спорта.

— Друга (остар., книж.) форма: общедостъ̀пност.

Списък на думите по буква